4.- 7.7.2001 byla námi pokořena Ohře mezi Dalovicemi a mlejnem v Jakubově.

 Na vodu jsme vyrazili na našem krásném voru. A vory pluly dááál ...

Celkem obrázků: 99
Celkem galerií: 4


1

2

3

4