8.- 10. 3. 2002 jsme se chystali na chatě v Tatrovicích oslavit několikeré narozeniny a svátky.

Vinou vichřice proběhnuvší několik dní před tím, se oslava zvrhla v prachsprosté galeje - dělalo se dřevo.

Nakonec i na ty oslavy došlo . . .

Celkem obrázků: 56
Celkem galerií: 2


1

2