O víkendu 10.-12.5.2002 jsme (opět v Tatrovicích) sportovali

 a odpočívali a sportovali a ... byli na zmrzlinovém poháru

Celkem obrázků : 16