Kaschen-Reisen je, jak známo, nejlepší cestovní kancelář na světě a tyto stránky si ani náhodou netroufají dokumentovat její činnost. Najdete zde obrázky pouze z akcí, kterých jsem se já osobně, či někdo z mého bezprostředního okolí účastnil, pro více informací musíte přímo na web K-R.

 

(Obrázky jsou bez popisů - účastníci té které akce je nepotřebují a nezasvěceným by nepomohly.)

 

Otvírání sudánek 23.- 24.4.2005